top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN Good Mood


Om onze massages zo goed en ontspannen mogelijk te laten verlopen, hanteren wij een aantal algemene voorwaarden. Zodra je een afspraak vastlegt bij Good Mood gaan we er vanuit dat je deze voorwaarden hebt gelezen en hiermee akkoord gaat.

 Bij het maken van een afspraak wordt er naar je voornaam, achternaam, telefoonnummer, facturatieadres en e-mailadres gevraagd. Wij helpen niemand verder die anoniem wilt blijven.

Voorafgaand de eerste behandeling wordt er een kort intake gesprek gehouden met de klant. De klant is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van deze (medische) informatie die hij/zij tijdens dit gesprek verstrekt aan de massagetherapeut. Dit is geheel vrijblijvend en kan helpen met de verantwoorde uitvoering van de massagebehandeling.

Alle informatie die tijdens het intake gesprek en de behandeling aan ons wordt verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld en zal nooit aan derden worden verstrekt.

Uw persoonsgegevens worden door Good Mood verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw massage/behandeling en voor direct marketing op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@good-mood.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).


Wij stellen geen medische diagnoses. Bij twijfel langs onze kant kan er afgezien worden van de behandeling.

Bij koorts, griep en steenpuisten (waar dan ook op het lichaam) mag er absoluut niet gemasseerd worden. Bij acute blessures, hoge bloeddruk en ziektes is het raadzaam eerst advies te vragen aan jouw arts voordat je een afspraak maakt.

Bij wijzigingen in de situatie van de klant is hij/zij zelf verantwoordelijk om dit tijdig aan ons door te geven.


Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos geannuleerd worden. Bij geannuleerde of ‘vergeten’ afspraken buiten deze termijn wordt de helft van de behandeling in rekening gebracht.

En indien last minute, minder dan 12 uur, wordt geannuleerd, betaal je de ganse sessie. 

Ook in geval van ziekte kunnen we op deze regel geen uitzonderingen maken.

Betaling van facturen kan online of via overschrijving uitgevoerd worden. In de praktijk kan contant of via Mobiel bankieren worden betaald.

Facturen dienen binnen 14 dagen na ontvangst te worden betaald door particulieren, 30 dagen na ontvangst door bedrijven. Als de betaling niet wordt uitgevoerd binnen de aangegeven termijn, is Good Mood genoodzaakt de vordering uit handen te geven aan een incassobureau, waarbij de klant verantwoordelijk is voor incassokosten en eventuele meerkosten voor gerechtelijke procedures.

Bij gebreke aan tijdige betaling van een factuur, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 10% van het openstaande factuurbedrag verschuldigd en wordt het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van het openstaande factuurbedrag, met een minimum van 50,00 EUR. Bij gebreke aan tijdige betaling heeft Good Mood het recht haar verdere prestaties op te schorten. 


Cadeaubonnen en beurtenkaarten zijn enkel inwisselbaar voor de behandeling die op de bon vermeld staat en zijn geldig tot op de vervaldatum.


Good Mood is niet verantwoordelijk voor beschadigingen, diefstal en/of verlies van persoonlijke bezittingen van de klant.


Erotische of sensuele massages worden niet aangeboden en/of uitgevoerd door Good Mood. Klanten die hier toch naar vragen worden intern op een zwarte lijst bijgehouden en zijn niet meer welkom. In geval de klant hiernaar vraagt bij een massage in de praktijk, wordt hij/zij meteen verzocht de praktijk te verlaten.


Good Mood behoudt zich het recht om te allen tijde personen te weigeren voor een massage of de toegang te ontzeggen tot de praktijk, zonder opgeven van een reden.

De nietigheid van een van de clausules doet geen afbreuk aan de geldigheid van de overige clausules.

Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaar je tevens dat je Good Mood niet aansprakelijk zal stellen voor bij- en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg kunnen zijn van een massagebehandeling die aan jou gegeven is.


De algemene voorwaarden en de vermelde informatie kunnen door Good Mood te allen tijde gewijzigd worden

Laatste versie gewijzigd 06 06 2022

Voorwaarden: Over mij
bottom of page